Розробка стратегії

Більшість людей, які керують бізнесом, так зайняті поточними оперативними питаннями бізнесу, що вони рідко знаходять час для пошуку стратегічних можливостей або поліпшення конкурентних переваг свого бізнесу. Тому вони можуть бути не в змозі використати можливості, що надаються ринками, або, іншими словами, не повною мірою використовують можливості існуючих ринків.


Suomin Consulting пропонує системний підхід до розробки бізнес стратегій, який спрямований на максимізацію вартості бізнесу. Так як стратегія в даний час є предметом застосування (а не дисципліни), очевидними дисциплінами підтримки стратегії є економіка і організаційна соціологія. Suomin Consulting звертається до цих дисциплін для визначення підходу, при якому процес розробки стратегії та її реалізації будуть пов'язані.Suomin Consulting пропонує послуги не тільки в доопрацюванні, формалізації і схваленні існуючої стратегії для інвесторів і громадського комфорту. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб виявити стратегічні потенціали, знайти шляхи реалізації можливостей і, таким чином, збільшити вартість бізнесу. У процесі розробки стратегії, ми йдемо від аналітики до реалізації стратегії шляхом створення підтримуючого технологічно-керованого робочого середовища, яке служить основою для здійснення скоригованої стратегії бізнесу.


Suomin Consulting пропонує наступні підходи до розробки стратегії бізнесу:


    

Стратегічна діагностика


Перший етап стратегії розвитку бізнесу спрямований на аналіз відповідностей внутрішніх ресурсів компанії з можливостями зовнішнього бізнес середовища. Експерти Suomin Consulting використовують перевірені аналітичні методи, щоб отримати розуміння позиції компанії в умовах своїх нинішніх і потенційних ринків. Ми аналізуємо конкуренцію і визначаємо конкурентоспроможність компанії, щоб отримати уявлення, де може бути виявлений потенціал для стратегічних поліпшень.


    

Розробка стратегічних альтернатив


Ми розробляємо стратегічні альтернативи виходячи з ресурсів бізнесу, потенційних можливостей, виявлених стратегічних можливостей і зовнішніх загроз. На основі базових припущень розроблених стратегічних альтернатив, погоджених з керівництвом бізнесу, ми проводимо кількісний та якісний аналіз, щоб визначити сильні і слабкі сторони кожної знову розробленої стратегічної альтернативи.


Цей етап розробки бізнес стратегії також передбачає вибір та формалізацію майбутньої стратегії компанії, метою якої є досягнення кращої відповідності (ресурсів і можливостей ринку) у переслідуванні виявлених стратегічних можливостей.


    

Реалізація обраної стратегії


Розробка стратегії - це набагато більше, ніж просто планування, бачення і прогнозування. У сучасному високо-конкурентному бізнес середовищі і економіці, що постійно змінюється, усі ключові практичні питання розробки стратегій були переглянуті у бік постановки завдань реалізації (впровадження).


Suomin Consulting пропонує послуги з впровадження обраної стратегії. Впровадження стратегії можна виконати лише за допомогою відповідних інструментів, які забезпечують підтримку корпоративних і культурних змін в бізнес організації. На даному етапі ми розробляємо соціально-культурні критерії для організації, визначаємо і стверджуємо ключові показники продуктивності (KPI) і впроваджуємо їх за допомогою Suomin Consulting Внутрішніх Систем Управління, що є продуктом унікального поєднання бізнес консалтингу та ІТ технологій.


Дізнайтеся більше про впровадження Стратегії, заснованої на SC Внутрішніх Систем Управління >>


Сучасні топ менеджери повинні зберігати баланс між внутрішніми можливостями (ресурсами) і зовнішнім тиском з боку мінливого конкурентного середовища бізнесу, і прагнути впроваджувати революційні бізнес стратегії, які зможуть підвищити конкурентну перевагу і, таким чином, вартість бізнесу. Suomin Consulting пропонує компаніям отримати вигоду з унікальної можливості використовувати консалтингові послуги в синергетичному поєднанні з ІТ технологіями для підвищення конкурентної переваги вашого бізнесу шляхом вдосконалення корпоративної культури і досягнення стратегічних цілей.


Запити

Щоб замовити нашу «Пропозицію професійних послуг» з інформацією про розробку стратегії та її запровадження, задати питання або призначити зустріч, будь ласка, скористайтеся формою запиту, котра розташована нижче:


Proposal request form >>

Написати >>