Наше бачення

Ми посилюємо наших клієнтів


шляхом надання їм інформації та інструментів, спрямованих на підвищення обізнаності та конкурентної переваги


Підвищення конкурентної переваги та забезпечення її стійкості призводить до зростання вартості бізнесу і, відповідно, достатку його власників. Коли ми надаємо свої послуги з бізнес консалтингу, ми активно беремо участь у розвитку конкурентних переваг, шляхом надання нашим клієнтам інформації (аналіз і оцінка відповідних бізнес даних із рекомендаціями) та інструментів (внутрішні системи управління, які дозволяють нашим клієнтам реалізовувати будь-які стратегічні ініціативи бізнесу, спрямовані на підвищення конкурентних переваг).

Обізнаність

Під обізнаністю ми розуміємо експертизу, як головний інструмент підтримання достатнього рівня обачності та обережності під час прийняття рішень. Особа, яка приймає відповідальні рішення, має бути обізнаною стосовно усіх питань, які можуть мати певний вплив на вартість бізнесу.

Конкурентна перевага

Конкурентна перевага не є матеріальним активом. Проте, вона є настільки важливою, що саме завдяки ній бізнес має можливість заробляти, використовуючи усі наявні у бухгалтерському балансі активи. Далеко не кожен бухгалтер і аудитор спроможен побачити та зрозуміти це. Тому це поняття залишається скоріше прерогативою бізнес консалтингу.

Конкурентна перевага досягається шляхом унікального поєднання бізнес ресурсів і можливостей. Конкурентна перевага є перетворенням потенціалу бізнесу, яке прискорює реалізацію, що створює можливість для підтримання та збільшення прибутку. Саме таким чином конкурентна перевага одночасно: (1) призводить до зростання вартості бізнесу, що є гарантією майбутніх продаж та (2) робить бізнес більш прибутковим, що ми називаємо "підвищенням ефективності бізнесу".

Підвищення конкурентної переваги Вашого бізнесу є збільшенням можливості заробляти гроші. Ми розуміємося на чому побудовані конкурентні переваги та яким чином їх потрібно посилювати. Ми не обмежуємося лише виробленням рекомендацій, але маємо можливості забезпечити Ваш бізнес необхідним інструментарієм, що дасть Вам можливість впровадити бізнес ініціативи, спрямовані на підвищення Вашої конкурентної переваги.

Наш слоган

"Інвестуючи в Вашу конкурентну перевагу"


Ми інвестуємо в Вашу впевненість та спроможність підтримувати та збільшувати ефективність Вашого бізнесу, оскільки ми очікуємо отримати дивіденди від майбутнього спільного успіху. Ми отримуємо гонорари та збільшуємо свою вартість саме завдяки тим перевагам, які ми створюємо для наших клієнтів. Саме так ми будуємо свій імідж і репутацію, що є другим за значенням, після команди наших професіоналів, активом нашого бізнесу.talize on the value created for our clients. This is how we are building our image and reputation which is the second most important asset of our business after our team of professionals.