Порівняння комерційного та фінансового передінвестиційних досліджень

Фінансове передінвестиційне дослідження (FDD) надає інформацію та аналіз, необхідні для формування обґрунтованого погляду на комерційні перспективи досліджуваного бізнес об'єкта. Але цілі FDD не виходять за рамки внутрішнього аналізу і не перевіряють раціональність або обґрунтованість очікувань майбутніх операцій і продажів. FDD консультанти можуть розраховувати на виконавців комерційного передінвестиційного дослідження (CDD) для застосування припущень, використаних у побудові прогнозів, у своєму фінансовому моделюванні майбутніх операцій, так як CDD розглядає зовнішнє середовище (і як воно може змінитися) залежно від можливостей цільового об'єкта, щоб працювати успішно і відповідати викликам ринку. CDD забезпечує погляд з боку ринку (споживачів) на прогнози і аналіз чутливості, використовувані у фінансовому моделюванні. CDD також досліджує компетенції менеджменту, тоді як FDD ні.


Обмеження Фінансового передінвестиційного дослідження:

  • FDD більш сфокусований на внутрішніх та історичних даних; FDD використовує історію, щоб обґрунтувати логіку майбутніх продажів.
  • FDD консультанти збирають інформацію про ринок у ключових менеджерів (вони не звертаються за інформацією до клієнтів, постачальників або інших учасників бізнесу з метою оцінки припущень про ринок цільового об'єкта чи теоретичних ризиків).

Тому комерційне передінвестиційне дослідження більш необхідне при прийнятті рішень про інвестиції або стратегічні придбання. CDD перевіряє логіку припущень, які лежать в основі будь-якої фінансової моделі, і тестує теоретичні ризики майбутніх бізнес операцій. Крім того, CDD не потребує історичних даних для створення прогнозів, тому що результати майбутніх операцій не перебувають у лінійній залежності від історичних даних, - необхідно розглядати інші фактори (у розділі CDD більш детально).


Якщо інвестор опирається тільки на результати фінансового передінвестиційного дослідження при ухваленні рішення про придбання чи інвестування, він, ймовірно, робить декілька припущень про бізнес, наприклад:

  • Розміри прибутку бізнесу не знаходяться під тиском ринкових сил і, таким чином, будуть залишатися подібними і в майбутньому.
  • Майбутні продажі будуть залишатися схожими на минулі чи незначно зростуть.
  • Відносини з клієнтами сильні, і подібна ситуація збережеться в майбутньому.
  • Облікова політика була послідовною і розумно застосовувалася для розрахунку реальних доходів і буде завжди надавати об'єктивну фінансову інформацію в майбутньому.
  • Немає потенційних загроз того, що зобов'язання стануть значно вищими за витрати на утримання бізнесу.

Дивлячись у майбутнє, можна сказати з певною часткою впевненості, що деякі зі зроблених вище припущень навряд чи виправдаються навіть у короткостроковій перспективі. Наявність ринкової конкуренції, технологічних змін, та інших зовнішніх факторів тиску призводять до того, що ринкова позиція цільового бізнесу, конкурентні переваги, обсяги прибутку також стають суб'єктами тиску і, швидше за все, зміняться. Звідси запитання: чи має цільова компанія ресурси і можливості, щоб впоратися з усіма цими тисками для адаптації, підтримки чи розвитку в умовах посилювання умов бізнес середовища. А це вже питання комерційного передінвестиційного дослідження (CDD), а не фінансового передінвестиційного дослідження (FDD).


Знову ж таки, фінансове передінвестиційне дослідження не може забезпечити розуміння цільового бізнесу, так як фінансові показники орієнтовані на минуле. При придбанні або інвестуванні в цільовий бізнес, Ви купуєте його майбутнє, а його майбутнє залежить від здоров'я його ринків, і наскільки добре він обслуговує клієнтів. Кількісний фінансовий аналіз не повинен бути керівним інструментом у процесі передінвестиційного дослідження. Тільки на основі розуміння комерційних факторів, що впливають на цільовий бізнес, Ви можете отримати більш чітке розуміння про майбутнє цільового бізнесу.


Якщо Вас цікавлять наші послуги з передінвестиційних досліджень, будь ласка, заповніть форму (посилання внизу), і ми зв'яжемося з вами найближчим часом.


Написати >>