Фінансове передінвестиційне дослідження (Financial Due Diligence - FDD)

Фінансове передінвестиційне дослідження включає в себе детальний аналіз, як фінансових питань, так і інших ключових аспектів цільового бізнес об'єкта. Крім глибокого аналізу наданої інформації, фінансове передінвестиційне дослідження включає в себе також інтерв'ю з топ менеджерами. Метою фінансового передінвестиційного дослідження є перегляд фінансової інформації, наданої цільової компанією, і надання допомоги покупцю в набутті розуміння щодо прибутковості цільового бізнес об'єкта. Таке розуміння надалі служитиме основою для прогнозів майбутніх продажів і вартості компанії.


Причинами потреби у фінансовому передінвестиційному дослідженні можуть бути:

  • перевірка фінансових даних, на яких базується пропозиція
  • визначення «загроз угоди» таких як переоцінка активів, недооцінка зобов'язань, адекватність прогнозів, потенційні витрати, і т. д.
  • набуття впевненості у діяльності об'єкта дослідження, і як наслідок в майбутніх доходах
  • зниження вартості цільового об'єкта

Підхід, що застосовується у процедурі фінансового передінвестиційного дослідження, відрізняється від того, який використовується в аудиті. Мета фінансового передінвестиційного дослідження полягає у наданні пояснень, чому цифри такі як вони є, - а не просто підведення їх під певні стандарти. Консультант, який проводить фінансове передінвестиційне дослідження, задає питання і ретельно перевіряє надану інформацію до тих пір, поки не будуть отримані задовольняючі відповіді, які дають змогу зрозуміти суть бухгалтерських рахунків, і як вони впливають на прибутковість цільового об'єкту.


Навіщо замовляти фінансове передінвестиційне дослідження?

Дуже мало угод злиття і поглинання (купівля бізнесу) здійснюються без фінансового передінвестиційного дослідження. Процес фінансового передінвестиційного дослідження включає більше процедур, ніж просто досліджує облікові політики та інформаційні системи. Належне проведене фінансового передінвестиційного дослідження призводить до повного розуміння формування прибутку, яке може служити основою для прогнозування майбутньої діяльності цільового об'єкту.


Навіщо проводити фінансове передінвестиційне дослідження в компанії, яка вже здійснює свою облікову політику відповідно до Міжнародних Стандартів, та професійні фахівці в бухгалтерському обліку вже здійснили великий обсяг робіт для надання фінансової інформації у зрозумілій та порівняльній формі?


Справа, власне, в самому обліку. Вся справа полягає в особливостях бухгалтерського обліку, які можуть створити невизначеності та викривлення у сформованій інформації, які впливають на об'єктивність розрахунку прибутку. Бухгалтери часто натрапляють на необхідність відображати суб'єктивні судження, коли вони готують фінансові дані, такі як вартість активів на балансі або вибір (використання) амортизаційної політики, - все може істотно впливати на розмір заявленого прибутку.


Фінансове передінвестиційне дослідження забезпечує покупця можливістю перевірити базові припущення, які покладені в основу розрахунку прибутковості цільового об'єкта і його майбутніх перспектив. Фінансове передінвестиційне дослідження також дозволяє побачити, наскільки цільовий об'єкт відповідає стратегії потенційного покупця, і як він може бути використаний для створення синергетичних ефектів в майбутньому. І нарешті, фінансове передінвестиційне дослідження надає можливість переконатися у відсутності достатньо великих проблем у цільового об'єкта, здатних зірвати угоду, якщо таких проблем немає - визначити прогалини, які дозволять домовитися про нижчу ціну.


Наш Підхід

Локальний консалтинг - ось ключ до ефективного проведення фінансового передінвестиційного дослідження, тому що незалежно від положень міжнародних бухгалтерських стандартів, існують відмінності між обліковими політиками, що застосовуються в окремо взятих країнах. Перебуваючи в Україні, крім знання міжнародних стандартів, ми також застосовуємо свої знання локальних стандартів бухгалтерського обліку в процесі проведення фінансового передінвестиційного дослідження.


На початку проекту ми зустрічаємося з нашими потенційними клієнтами, обговорюємо послідовність процедури фінансового передінвестиційного дослідження і затверджуємо список робіт, що заснований на потребах клієнта. Після ми погоджуємо часові рамки, звітні стандарти і розмір гонорару.


Робота з фінансового передінвестиційного дослідження значною мірою покладається на інформацію, надану цільовим бізнесом. Сюди ж входять інтерв'ю з ключовими менеджерами компанії. FDD команда планує графік робіт разом з топ менеджерами цільової компанії і з іншими командами, які також можуть брати участь в проекті (в той же самий час може проводитися юридичне передінвестиційне дослідження).


Після проведення аналізу отриманих матеріалів і узгодження графіку зустрічей з топ менеджерами, ми обговорюємо бізнес план цільової компанії, облікову політику і ключові облікові кластери. Основні структурні підрозділи цільової компанії також потребуватимуть відвідування їх членами FDD команди з метою отримання розуміння робочого і культурного середовища цільової компанії.


Основою фінансового передінвестиційного дослідження є аналіз фінансової інформації, наданої цільової компанією і вивчення матеріалів проведених інтерв'ю. Ми детально розглядаємо записи проведених інтерв'ю, дивимося на отримані відповіді, перевіряємо їх і переконуємося, що вони відповідають образу успішності розглядаємого бізнесу. Ми також вивчаємо отриману інформацію, щоб переконатися в тому, що нами було отримано колективне розуміння облікової філософії цільової компанії, і що ми знайшли об'єктивний метод представлення прибутковості цільової компанії. Після ми беремо на себе завдання з аналізу всіх основних припущень в існуючому бізнес плані, виявляємо фінансові ризики та іншу інформацію, яка може вплинути на прибутковість компанії в майбутньому.


На прохання клієнта, ми можемо включити фінансове моделювання в спектр робіт з фінансового передінвестиційного дослідження.


Ми використовуємо гнучкий підхід для взаємодії з новою важливою інформацією, яка може з'явитися в процесі проведення фінансового передінвестиційного дослідження. Цей підхід дозволяє нашим клієнтам отримувати не тільки обсяг робіт, виконаний відповідно до затвердженого списку, але й аналіз з рекомендаціями щодо нової інформації, отриманої в ході процесу фінансового передінвестиційного дослідження.


Ми підсумовуємо всі знахідки, виявлені в процесі фінансового передінвестиційного дослідження, разом з нашими оцінками і думкою в зрозумілому і стислому звіті, який представляємо нашому клієнтові в кінці проекту.


Наш Досвід

Наші консультанти мають досить солідний досвід у проведенні фінансових передінвестиційних досліджень.


Ми здійснювали фінансові передінвестиційні дослідження в наступних секторах економіки: фінансові установи, металургія, фармацевтика, агробізнес, нерухомість та транспорт. Ми розуміємо, що інвестори / покупці бізнесу не платять бізнес консультантам за одну лише інформацію. Те, що вони дійсно хочуть, - це чіткі та аргументовані думки і оцінка як можливостей, так і ризиків цільового бізнес об'єкта. Suomin Business Consulting об'єднує професіоналізм та рівень обслуговування, який ви напевно оціните по достоїнству.


Якщо Вас цікавлять наші послуги з фінансового передінвестиційних досліджень, будь ласка, заповніть форму (посилання внизу), і ми зв'яжемося з вами найближчим часом.


Написати >>